Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal UAS B. Sunda Kls 5 SD/MI Semester 1 K13 Beserta Kunci Jawaban


Tujuan dari Kegiatan Penilaian Akhir Semester ( PAS ) dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Mengevaluasi pembelajaran selama 1 semester dengan memberikan bentuk soal kepada peserta didik
2. Menentukan nilai UAS untuk pertimbangan nilai raport yang disatukan dengan nilai sehari- hari.
3. Untuk mengetahui suksesnya pembelajaran selam satu semester atau dua semester dengan melihat atau merujuk pada nilai UAS/PAS.
Adapun kegiatan penilaian akhir semester pada tahun pelajaran 2018/2019 menurut prakiraan Kalender Pendidikan ,akan dilaksanakan pada tanggal 28 November sampai tanggal 8 Desember.

Berikut sebagian isi dari Soal UAS B. Sunda Kls 5 SD/MI Semester 1 K13 Beserta Kunci Jawaban  .

1. Bagian bacaan di luhur ka asup conto tina . . . .
A. Biantara                   C. Prosa
B. Puisi                         D. Wawancara

2. Jéjér pangjetre/poko-poko caritaan tina bacaan di luhur nyaéta . . . .
A. Ciri-ciri panyakit bahaya
B. Demam berdarah panyakit nu bahaya gampil nerékabna Demam Berdarah
C. Ngawawancara Dokter Puskesmas
D. Pentingna kasehatan di lingkungan

3. Anu jadi narasumber dina bacaan di luhur nyaéta . . . .
A. Ardi                          C. Dokter
B. Sani                          D. Sakola

4. Panyawat Demam Berdarah téh diakibatkeun ku . . . .
A. Reungit malaria               C. Laleur
B. Reungit aedes aegypti      D. Beurit

5. Kecap sawandana/sinonim tina kécap nepangkeun nyaéta . . . .
A. Ningalikeun                C. Ngenalkeun
B. Nyoncokeun                D. Ngawartoskeun

Soal UAS B. Sunda Kls 5 SD/MI Semester 1 K13 Unduh File

Mudah-mudahan file Soal UAS B. Sunda Kls 5 SD/MI Semester 1 K13 Beserta Kunci Jawaban  ini bermanfaat untuk pelaksanaak Penilaian Akhir Semester ( PAS ) tahun Pelajaran 2018/2019

Posting Komentar untuk "Soal UAS B. Sunda Kls 5 SD/MI Semester 1 K13 Beserta Kunci Jawaban "

close