Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal UAS B. Sunda Kls 6 SD/MI Semester 1 K13 Beserta Kunci Jawaban


Tujuan dari Kegiatan Penilaian Akhir Semester ( PAS ) dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Mengevaluasi pembelajaran selama 1 semester dengan memberikan bentuk soal kepada peserta didik
2. Menentukan nilai UAS untuk pertimbangan nilai raport yang disatukan dengan nilai sehari- hari.
3. Untuk mengetahui suksesnya pembelajaran selam satu semester atau dua semester dengan melihat atau merujuk pada nilai UAS/PAS.
Adapun kegiatan penilaian akhir semester pada tahun pelajaran 2018/2019 menurut prakiraan Kalender Pendidikan ,akan dilaksanakan pada tanggal 28 November sampai tanggal 8 Desember.

Soal UAS B. Sunda Kls 6 SD/MI Semester 1 K13 Beserta Kunci Jawaban 

Berikut sebagian isi dari Soal UAS B. Sunda Kls 6 SD/MI Semester 1 K13 Beserta Kunci Jawaban  .

I. Prak ku hidep cakraan (X) dina huruf a, b, c atawa d di hareupeun jawaban anu bener!

1. Béja nu katarima tina koran, radio atawa televisi disebutna...
a. amanat 
b. piwuruk 
c. béwara 
d. warta

2. Di handap ieu nu kaasup jenis koran Sunda nyaéta...
a. Pikiran Rakyat 
b. Kabar Priangan 
c. Galura 
d. Kompas

3. Nyarita di hareupeun balaréa-umum disebutnya...
a. ngadongéng 
b. biantara 
c. sempal guyon 
d. sanéwara

4. Jang Ardi mah budakna sok béar budi. Matak dipikaresep ku sasaha.
Sasaruaan béar budi nyaéta...
a. marahmay 
b. jamedud 
c. tetelepék 
d. bacéo

5. Nu kaasup kecap rajékan dwipurwa, contona nyaéta...
a. sumpang-simpang 
b. sésépak 
c. dar-dér-dor 
d. rupa-rupa

Selengkapnya, langsung saja download Soal UAS B. Sunda Kls 6 SD/MI Semester 1 K13 Beserta Kunci Jawaban  dengan klik Link di bawah ini.

Soal UAS B. Sunda Kls 6 SD/MI Semester 1 K13 Unduh File

Mudah-mudahan file Soal UAS B. Sunda Kls 6 SD/MI Semester 1 K13 Beserta Kunci Jawaban  ini bermanfaat untuk pelaksanaak Penilaian Akhir Semester ( PAS ) tahun Pelajaran 2018/2019

Posting Komentar untuk "Soal UAS B. Sunda Kls 6 SD/MI Semester 1 K13 Beserta Kunci Jawaban "

close