Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Soal UAS/PAS B. Sunda Kls X SMA Semester 1 Kurikulum 2013

Soal UAS/PAS B. Sunda Kls X SMA Semester 1 Kurikulum 2013

Pada kesempatan ini, saya akan berbagi file atau dokumen kepada bapak/ibu guru atau peserta didik yang sekolah di jenjang SMA/MA mengenai Soal UAS/PAS B. Sunda Kls X SMA Semester 1 Kurikulum 2013  dan kunci jawaban supaya lebih menyiapkan diri menjelang pelaksanaan Ujian Akhir Semester atau Penilaian Akhir semester  dan terus berlatih contoh soal supaya mendapatkan nilai yang bagus.
Tujuan dari Kegiatan Penilaian Akhir Semester ( PAS ) dilaksanakan adalah sebagai berikut:
1. Mengevaluasi pembelajaran selama 1 semester dengan memberikan bentuk soal kepada peserta didik
2. Menentukan nilai UAS untuk pertimbangan nilai raport yang disatukan dengan nilai sehari- hari.
3. Untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa dalam belajar selama satu semester dengan  melihat atau merujuk pada nilai UAS/PAS.

Soal UAS/PAS B. Sunda Kls X SMA Semester 1 Kurikulum 2013

Adapun kegiatan penilaian akhir semester pada tahun pelajaran 2018/2019 menurut prakiraan Kalender Pendidikan ,akan dilaksanakan pada tanggal 28 November sampai tanggal 8 Desember.

Berikut sebagian isi dari Soal UAS/PAS B. Sunda Kls X SMA Semester 1 Kurikulum 2013.

1.      Jalma anu ahli biantar disebut...
a.       Operator
b.      Orator
c.       Profėsor
d.      Doktor
e.       Khotib

2.      Ilikan kalimah di handap, mana kalimah nu kaasup gaya basa mijalma iwal..
a.       Angin peuting nyiuman tarang
b.      Pucuk kalapa tingarupay ka nu rėk miang
c.       Bėntang sing kariceup dina peuting kamari
d.      Dodi di tonjok ku Doni
e.       Jukut ngajajah kana pawinian

3.      Minangka pamungkas  saur, bilih ngawur, moal seueur anu dicatur, mung sakieu anu tiasa kapihatur, Wassalamu”alikum Wr.Wb., Paragraf di luhur kaasup...............biantara.
a.       Bubuka
b.      Sambutan
c.       Salam bubuka
d.      Salam Panutup

e.       Panutup


Selengkapnya, langsung saja download Soal UAS/PAS B. Sunda Kls X SMA Semester 1 Kurikulum 2013 dengan klik Link di bawah ini.

Mudah-mudahan file Soal UAS/PAS B. Sunda Kls X SMA Semester 1 Kurikulum 2013 ini bermanfaat untuk pelaksanaan Penilaian Akhir Semester ( PAS ) tahun Pelajaran 2018/2019.

Posting Komentar untuk "Soal UAS/PAS B. Sunda Kls X SMA Semester 1 Kurikulum 2013"

close